להתחברות

מארג

קבוצת הינשופים | מקורות

אסור לשקר?

 

"לא תענה ברעך עד שקר"

"לא תכחשו ולא תשקרו"

(שמות כ' , ויקרא יט' )

מקורות אחרונים באתר

Avatar

פרטי התחברות

משתמשים וסיסמאות