להתחברות

מארג

שקרים לבנים | מקורות

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

unnamed

כתובות דף י, עמוד א

האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

עץ התפוח

קטרין מנספילד