להתחברות

מארג

sources

למדו כאן את הטקסט של המשנה 

ודונו בשאלות

_____

שם משתמש: lions

סיסמה: lions

הדיון הערוך

 • עורך

  מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" – כתיבה קבוצתית מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" – כתיבה קבוצתית (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ? והרי התורה אסרה על השקר לדיון התלמודי מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ? והרי התורה אסרה על השקר לדיון התלמודי (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה לדעת בית שמאי  לדיון התלמודי מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה לדעת בית שמאי  לדיון התלמודי (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ? לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ? (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  האם דעתו של סיינפלד דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו האם דעתו של סיינפלד דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  האם דעתו של קריימר דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו האם דעתו של קריימר דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  האם יתכן שעמדתו של סיינפלד מסתדרת גם עם דעת בית שמאי וגם עם בית הלל ולהיפך – האם יתכן שעמדתו… האם יתכן שעמדתו של סיינפלד מסתדרת גם עם דעת בית שמאי וגם עם בית הלל ולהיפך – האם יתכן שעמדתו של קריימר מסתדרת אף היא עם שתי הדעות (צפיה בדעה במקור)