להתחברות

מארג

קבוצת הינשופים | עמוד דיון

תקציר

קבוצת הינשופים

סוגיית שקרים לבנים

תמצית

למדו כאן את הטקסט של המשנה 

ודונו בשאלות

______

שם משתמש: owls

סיסמה: owls

הדיון

מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" – כתיבה קבוצתית

x

מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ?
והרי התורה אסרה על השקר

לדיון התלמודי

בית הלל

בית הלל

2 תגובות
  • סתירה פנימית

    אודי ליאון

  • אודי ליאון

x

מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה
לדעת בית שמאי
 לדיון התלמודי

בית שמאי

בית שמאי

לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ?

x

האם דעתו של סיינפלד דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל?
נמקו

דעת סיינפלד

דעת סיינפלד

x

האם דעתו של קריימר דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל?
נמקו

דעת קריימר

דעת קריימר

x

האם יתכן שעמדתו של סיינפלד מסתדרת גם עם דעת בית שמאי וגם עם בית הלל

ולהיפך – האם יתכן שעמדתו של קריימר מסתדרת אף היא עם שתי הדעות

האם החלוקה הכרחית ?

האם החלוקה הכרחית ?

תוכן עניינים

מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" – כתיבה קבוצתית

לקריאה

לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ?

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
אודי ליאון
24.02.2021 13:33

מקור נוסף  אסור לשקר?

user profile image
אודי ליאון
24.02.2021 13:32

אני לא מסכים כי  וכו' וכו'

משתתפים